ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัตโนมัติ (RIML)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 702

งานวิจัย
            ยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ( Autonomous Underwater Vehicle )          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

TH | EN