ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ