นิสิตชั้นปีที่3 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน U-investor และ SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน U-investor และ SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), Stock2morrow, settrade, ASCO

 • นายอภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ 5810504621 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 30,000 บาท จากการแข่งขัน U-investor
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย
 • นาย โอฬาร สงวนประสิทธิ์ 5810504639 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินสดมูลค่า 3,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย
 • นายสารัช รุจิรานุรักษ์ 5810502474 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินสดมูลค่า 2,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย