นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 CCENT competition จากการแข่งขันรายการ Thailand NetRiders 2017

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายคชภักดิ์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ CCENT competition และนายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขัน Thailand Netrider Competition 2017

CCENT Competition

  • รางวัลชนะเลิศ : Kodcapak Sunsaksawat (Kasetsart University)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง :Kitchaphan Singchai(Kasetsart University)