นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 CCNA competition และ CCENT competition จากการแข่งขันรายการ Thailand NetRiders 2016

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรุณ ศรีสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล1st CCNA competition ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับภูมิภาค (Asia Pacific Netrider Competition 2016) และขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐฐี โชคเกิด นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล 1st CCENT competition จากการแข่งขัน Thailand Netrider Competition 2016 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

CCENT Competition

  • รางวัลชนะเลิศ : Nathee Chokkoed (Kasetsart University)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : Teerachot Jiwarungsinee ((KMITL)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : Noppharut Phisutcharungchai (Thammasat University)

CCNA Competition

  • รางวัลชนะเลิศ : Piroon Srisawang (Kasetsart University)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : Siravit Amornkittisarn (KMITL)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : Kiarttipum Charoenpojvajana (Thai-Nichi Institute of Technology)