ฉันทนา สว่างเถื่อน
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
งานวิจัยที่สนใจ :
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengcns@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1403