รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
-
การศึกษา :
Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), University of Massachusetts, 2543 MS.(Computer Engineering), University of Southern California, 2539 วศ.บ.(ไฟฟ้า), ม.สงขลานครินทร์, 2533
งานวิจัยที่สนใจ :
Wireless Networks (WLAN, WiMax), Media Access Control, QoS, Protocol Design and Evaluation, Mobile Computing, Data Communications and Networks, Computer Applications
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
อีเมล :
anan.p@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1428