ทุนภูมิพล

ปริญญาตรี
ประเภท: สมัครรับทุนปีต่อปี
มูลค่าทุน/ปี: 15,000 บาท

ทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน

ปริญญาตรี
ประเภท: สมัครรับทุกปีต่อปี
มูลค่าทุน/ปี: 20,000 บาท

ทุนนายพัฒนะ วัฒนสินธิ์

ปริญญาตรี
ประเภท: สมัครรับทุนปีต่อปี
มูลค่าทุน/ปี: 12,000 บาท