นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทีม IDK IDK IDK ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ASEAN เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Round

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ทีม IDK IDK IDK ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ASEAN และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในรอบ Qualify จากการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Round

ทีม IDK IDK IDK นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ASEAN และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในรอบ Qualify จากการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรายการ “THE 3rd ASEAN STUDENTS CONTEST ON INFORMATION SECURITY IN 2021” จัดโดยประเทศเวียดนาม ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)  และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Round ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 64 นี้

การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม VN1 สถาบันการศึกษาจากเวียดนามเหนือ กลุ่ม VN2 สถาบันการศึกษาจากเวียดนามใต้ และกลุ่ม ASEAN สถาบันการศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมเวียดนาม) โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม IDK IDK IDK คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ASEAN และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ในรอบ Qualify

ก่อนหน้านี้ ทีม IDK IDK IDK  ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมกับอีก 9 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมาชิกทีม IDK IDK IDK ประกอบด้วย นายพิชวัชร ลัคนาธิติ (ปี 4)  นายอิทธิกร  ปุญสิริ (ปี 4) นายธนกฤต เมฆอ่อน (ปี 3) และนายธนพลธรณ์ เด่นสิริเดชา (ปี 2) โดยมี ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก https://www.facebook.com/109111591234303/posts/240267851452009/?d=n