ขอแสดงความยินดีกับ รับรางวัลจากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น จากสถาบันวิทยสิริเมธี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร จิ้วไม้แดง และ
นางสาวณัฐปภัสร์ ไกรวิชญ์ชนาพร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น พร้อมด้วยเงินรางวัล 5,000 บาท จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยสิริเมธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561