ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปี ๒๕๕๘ “ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” กลุ่มอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี